Hjulinställning

4-Hjulsinställning och Cornerweight

Boka tid: Tel:08-640 71 77

4-Hjulsinställning

Med vår ultramoderna utrustning så utför vi väldigt precisa inställningar, detta är väldigt viktigt för att minimera slitage på både däck och bilens leder, vi utför detta även på tävlingsbilar.

  

Cornerweight

Är en viktning av bilens alla fyra hörn, detta görs framförallt på tävlingsbilar där man vill balansera upp bilen exakt efter egna ideér och önskemål. Vågarna finns alltid på plats. kontakta oss för tidsbokning.

  

Korrekt hjulinställning gör att styrningen fungerar väl

Bilens styrsystem måste uppfylla vissa krav. Man måste kunna styra bilen på ett balanserat sätt, styrkänslan och stabiliteten i kurvor måste vara bra och styrningen måste återhämta sig mjukt i alla hastigheter. Även däckslitaget är minimalt när styrningen fungerar väl. För att styrsystemet ska fungera optimalt måste hjulinställningen vara korrekt.

Hjulinställning är en av bilens viktigaste serviceåtgärder

Med en korrekt gjord hjulinställning kan du vara säker på att rullriktningen på bilens alla hjul överensstämmer med bilens centrumlinje, med andra ord bilens färdvinkel är noll. På bilar med framhjulsdrift har dragkraften benägenheten att vrida hjulen så att de plogar.

Man försöker kompensera detta genom att ”luta” hjulen en aning. På bilar med bakhjulsdrift gör rullmotståndet att hjulen har en benägenhet att börja luta vid körning rakt fram, vilket kan korrigeras med

hjälp av en hjulinställning. Genom att ändra på vinkeln på framhjulen går bilen precis enligt färdriktningen utan att dra åt ena eller andra hållet.

Hjulinställning är en av de viktigaste serviceåtgärder på bilen.

Med hjälp av den kan man minska ojämnt däckslitage och förbättra bilens köregenskaper. Om hjulinställningen är fel kan däcken bli ojämnt slitna mycket fort. Hjulinställningen kan bli fel om du till exempel kör mot en trottoarkant, i ett hål på vägen eller på en hög asfaltkant i hög hastighet. Fel hjulinställning ökar vanligtvis först däckslitaget och påverkar inte köregenskaperna märkbart. För att undvika allvarliga fel bör hjulinställning kontrolleras så fort som möjligt om det finns tecken på ojämnt däckslitage. Hjulinställning måste göras också till exempel vid byte av stötdämpare, bussningar, styrleder och spindelleder.

Hur görs hjulinställningen?

Vid hjulinställning måste bilen stå så rak som möjligt, i alla led. Lufttrycket i däcken måste vara korrekt. Vid glapp i styrväxeln, styraxlarna eller hjullager är det ingen idé att göra en hjulinställning.

Bilen körs först på hjulinställningslyften och styrlederna samt hjullagren kontrolleras visuellt. Därefter kontrolleras lufttrycket i däcken, trycket ska vara det som biltillverkaren rekommenderar. Sedan fäster man mätinstrumenten på hjulen och innan själva mätningen börjar kompenseras fälgarnas inverkan. Själva mätningen görs enligt mätinstrumentets program. Om hjulinställningen måste korrigeras görs det vanligtvis först på bakaxeln och till sist justeras hjulen på framaxeln.